O projekte PMR

Ešte bezpečnejšie na horách s rádiostanicami PMR
S prenosnými rádiostanicami je zábava a sú tiež praktické. Hodia sa ako doplnok voľnočasových aktivít, v pracovnom nasadení, pri komunikácii medzi autami pri cestovaní. Skrátka komukoľvek, kto potrebuje rýchlo a bezplatne komunikovať s ostatnými na relatívne krátku vzdialenosť bez toho, aby musel vytáčať telefónne číslo, čo je mnohokrát veľmi otravné. Fungujú aj tam, kde mobilní operátori nemajú pokrytie signálom GSM. Dnes v čase
mobilnej komunikácie sa často stáva, že nonstop zapnuté appky alebo svetlo smartfónu vybijú baterku. V takom prípade rádiostanica môže pomôcť. Vysielačky PMR sú navyše cenovo veľmi dostupné (20 – 120 eur), je možné ich kúpiť takmer v každom elektre a hlavne, pri vhodnom používaní môžu v prípade núdze aj zachrániť zdravie alebo život vám alebo vašim kamarátom. 

Čo to ale PMR znamená
PMR (Personal Mobile Radio) je označenie rádiostaníc (= vysielačiek, ručných vysielačiek, „ručiek“) určených pre širokú verejnosť. Pracujú vo voľnom pásme 446 MHz a ich používanie nevyžaduje žiadnu licenciu. Sú preto ideálnym spoločníkom na voľnočasové aktivity. Ich nesporná výhoda je pri komunikácii na relatívne kratšie vzdialenosti v horskom prostredí. Vhodne zvolené frekvenčné pásmo 446 MHz a krátka vlnová dĺžka tak nahrávajú aj menším anténam, ktoré sú efektívnejšie.

Vzdialenosti, na ktoré je možné vysielačky PMR používať
V návodoch, na obaloch alebo internetových stránkach  sa často dočítate, že dosah vysielačiek je aj 10km. Je to tak, aj nie je to tak. Všetko záleží od aktuálneho terénu. Signál, ktorý sa šíri z vysielačky je podľa členitosti terénu buď odrážaný, alebo pohltený prostredím, ktoré mu kladie prekážky. Prekážky, ktoré signálom vadia sú najčastejšie železobetónové steny, skaly ale tiež hustý les plný vody v kmeňoch či listoch stromov . Pokiaľ sa pohybujete v prostredí bez prekážok, signál nie je tlmený a preto aj komunikácia na väčšiu vzdialenosť nie je problém. Napríklad v hustom lese alebo zastavanom prostredí je dosah vysielačiek možné počítať rádovo v stovkách metrov až jedného kilometra. Prostredie bez prekážok ako napríklad kopec s dobrým výhľadom umožní komunikáciu na vzdialenosť zopár kilometrov bez problémov, veľmi pravdepodobne aj na vzdialenosť niekoľkých desiatok kilometrov a v ojedinelých prípadoch sú to aj stovky kilometrov. V princípe by sa dalo povedať : „kam dovidím, tam sa dovolám“.

Ako vedia PMR zvýšiť bezpečnosť na horách
PMR vysielačky majú k dispozícií dnes (do roku 2018 bolo 8 ) už 16 kanálov na komunikáciu. To znamená 16 rôznych frekvencií, na ktorých je možné komunikovať. Hneď prvý kanál a prvý podkanál je vyčlenený na núdzovú komunikáciu, kde turisti v prípade potreby môžu požiadať o pomoc, alebo môžu pomoc poskytnúť sami. Ak má turista problém, môže privolať pomoc prostredníctvom PMR. Pomôžu kamaráti, neznámi turisti alebo chatári. V prípade, ak sám turista v problémoch nemá signál GSM, môže sprostredkovať informáciu / privolať pomoc niekto iný, kto signál operátora má.
Veľakrát môže pomôcť aj odvysielaná dôležitá informácia: blížiaca sa búrka. Ak turista počuje, že niekto má problém a je dostatočne blízko, môže pomôcť. Napr. prvá pomoc, poskytnúť lekárničku, doplniť tekutiny či energiu, poskytne dôležité informácie o počasí, stav trasy a pod. Obrovská výhoda oproti mobilnému telefónu je aj v tom, že informáciu z vysielačky počuje naraz veľké množstvo ľudí. Tým je možné informácie veľmi rýchlo šíriť.

Ako vysielačku používať
Vysielačka v režime EMERGENCY
Je to nastavenie s konkrétnym kanálom a podkanálom na hodnoty „1“ a  „1“. Kanál nám určuje frekvenciu ( 446,00625 MHz ) a podkanál je vlastne CTCSS kód (tón), ktorý vysielačka vysiela ale my ho nepočujeme. Vysielačka ktorá signál prijíma ho počuje a pokiaľ sa hodnota vysielaného tónu zhoduje s jej nastaveným tónom na príjem, prepustí správu do reproduktora aby sme ju počuli. Tieto CTCSS a neskôr k nim pridané aj DCS kódy sa
zaviedli, aby sa rozdielne skupiny vysielajúce na jednej frekvencii (ale nie v rovnakom čase) nerušili a rovnako sa tak odfiltruje aj nežiadúce rušenie (šumenie). V našom prípade je to CTCSS s hodnotou 1 alebo s hodnotou frekvencie 67Hz.

Vysielačka v BEŽNOM režime
V tomto režime nastavujeme kanál  na hodnoty „2“ až „16“ a podkanál podľa vlastnej úvahy. Na týchto kanáloch ( frekvenciách ) sa môžeme pokojne rozprávať s kamarátmi, mať v dosahu detí neustále odbiehajúce od rodičov, skupinku turistov ktorá sa „rozťahala“ na túre a pod. V dolinách ja malá šanca, že by sa do našej kombinácie kanál + podkanál trafila iná skupina turistov. Môže sa to stať, takže ak by sa vám zdalo, že kamoš Jožo sa nepredstavil menom (prezývkou) a trepe nejako odveci, opýtajte sa ho na meno a záhada je vyriešená. Iná situácia je na hrebeňoch, kde sa do vašej komunikácie môžu z doliny miešať stavbári, bikeri, motorkári alebo unudené decká, ktoré sa hrajú s rádiostanicami a skenovaním si vás našli. V tom prípade pomôže, ak máte dohodnuté : „Jožo, prechádzame na plán B“ a Jožo už vie, že napr. z 5/7 preladíme na dopredu dohodnuté 6/2.

Používanie PMR s funkciou DW ( Dual Watch )
Určite vás napadla myšlienka, ako používať vysielačku v rámci svojich voľnočasových aktivít a pritom sledovať aj Emergency kanál. Riešenie je jednoduché a volá sa Dual Watch – sledovanie dvoch kanálov. Jeden kanál je nastavený ako hlavný a na ňom sa aj vysiela. Druhý zvolený kanál je sledovaný a na ten sa vysielačka v pravidelných intervaloch prepne a zisťuje aktivitu. Postup ako nastaviť funkciu DW nájdete v príručke k svojej rádiostanici. 

Odporúčania na vysielačku
Ak ste sa rozhodli používať vysielačku v horskom prostredí aj na účely EMERGENCY, dajte si pri kúpe pozor, aby vysielačky mali možnosť nastaviť kanál aj podkanál. V skratke, na displeji musíte vidieť dve čísla. Často sa v obchode stretnete s lacnejšími modelmi bez nastavenia podkanálu, kde sa na displeji zobrazuje len jedno číslo. Tieto vysielačky sú na tento účel nevhodné. Je dobré zamerať sa aj na údaj o dosahu. Čím väčší dosah uvádza
výrobca, tým lepšie pre vás.
Ak budete používať vysielačku v exponovanom teréne, je dobré pripevniť si ju napr. na ramenný popruh hatižáku nejakým pútkom, šnúrkou tak, aby nespadla kamsi medzi kamene, alebo do potoka. Aj na TZCH alebo  na tatranskej Magistrále sú medzi kameňmi hlboké a úzke medzery.
https://hiking.sk/hk/fo/40502/pomoc_ako_vytiahnut_predmet_zo_sutia_skal.html?offset=0&period=&fifo=1

Zhrnutie
Ak už vysielačky vlastníte alebo sa len rozhodujete po tomto článku ich zakúpiť, máte už predstavu, čo od nich očakávať. Okrem výborného pomocníka pri vašich aktivitách na horách, môže byť práve PMR, čo Vám podá pomocnú ruku v prípade núdze. Preto ak najbližšie pôjdete na hory, nezabudnite si so sebou vziať PMR a hlavne mať nastavený aj kanál 1/1.


UPOZORNENIE
Účelom PMR 1/1 nie je suplovať služby profesionálnej Horskej záchrannej služby (HZS), ani sa nad túto službu nadradzovať.
Vždy ako prvé, ak sa ocitnete v núdzi a skutočne potrebujete pomoc, volajte na číslo 18 300 alebo použite aplikáciu HZS.