O projekte

PMR na horách je občianska iniciatíva, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť turistov, pohybujúcich sa hlavne vo vysokohorskom prostredí. 

Navrhujeme pri používaní PMR rádiostaníc vyčleniť konkrétnu frekvenciu, ktorá by v prípade potreby slúžila na núdzovú komunikáciu.

Rovnako odporúčame turistom, aby pri svojich aktivitách využívali PMR a ostávali v kontakte s ľuďmi vo svojej skupine, prípadne inými návštevníkmi hôr. V prípade potreby tak viete pomôcť alebo požiadať o pomoc rýchlo a to aj v mieste, kde chýba signál mobilného operátora.
Pre viac informácií si rozkliknite následujúce otázky/odpovede.

PMR 1/1 nevzniklo len tak náhodou. Mohli by sme ho nazvať ako pokračovanie niečoho, čo tu už niekedy bolo a fungovalo. Prakticky to isté (núdzový kanál) sa niekedy používal aj v občianskom pásme CB (27 Mhz). U nás v Košiciach to monitorovala aj polícia. Od roku 2001 sa k CB pásmu pridalo aj PMR, ale núdzový kanál sa už neprevzal. Škoda. V polovici septembra 2019 sme sa teda rozhodli znova zaviesť núdzový kanál. Po rôznych úvahách o jeho vhodnosti sme vybrali  „kanál 1, subtón 1“ alebo skrátene označenie PMR 1/1. 

Byť v horách a mať možnosť komunikovať s rodinou či inými turistami môže byť nie len fajn ale aj prospešné. Môžete komunikovať s rodinou a máte prehľad kto kde odbočil, či sa nestratil alebo prečo zaostal za skupinou. 

Môžete si vymienať informácie s inými turistami ako napr.: aký je terén, čo videli cestou, kam sa chystajú alebo kde boli (dobré tipy na ďalšie túry) alebo vedia informovať o blížiacej sa hrozbe napr. búrkový mrak. Rovnako tak viete ľuďom pomôcť ak sa nachádzate v ich blízkosti – niekedy im len dojde voda alebo stratili sily a potrebujú doplniť energiu jedlom. 

Tieto benefity vám neposkytne mobilný telefón, pretože nemáte na ľudí z okolia kontakt, mobilom neviete informovať o blížiacej sa hrozbe ďalších turistov vo vašom okolí. V neposlednom rade je to ďaleko príjemnejšia a rýchlejšia komunikácia ako neustále vytáčať mobilné číslo a to zadarmo, bez mesačných poplatkov a funguje aj v miestach bez pokrytia mobilného operátora. 

Bezpečnosť zvyšujete už len tým, že máte kontakt s ľuďmi v okolí. Aj vysielaním informácie o blížiacej sa hrozbe informujete ostatných – toto vám mobilný telefón neumožní. 

Pásmo PMR 446 MHz je od roku 2001 k dispozícii širokej verejnosti a úplne zadarmo
– nepotrebujete žiadne povolenia
– nejde o jednoúčelové zariadenie – využijete to kdekoľvek
– rádiostanice sú rozmerovo malé a ľahké
– finančne nenáročné ( od 40eur / 2ks )
– dostupné takmer v každom väčšom elektre
– signál sa v horskom prostredí veľmi dobre šíri
– k dispozícií je 16 voľných kanálov, z toho hneď prvý navrhujeme pre núdzovú komunikáciu. 

Tým, že sa jedná o takto dostupné zariadenia, nie je nič čo by bolo bližšie širokej verejnosti. Preto stačí už len jedno – používať to.

Sú to hlavne turisti, ktorí si naladia kanál 1 subtón 1, alebo komunikujú na iných kanáloch. Ich množstvo určuje kvalitu siete. Ich množstvo tiež rozhoduje aj o tom, či projekt podporia aj iní významní podporovatelia – poskytovatelia služieb. Musí byť totiž pre koho.

Dôležitým prvkom v horskom prostredí sú vysokohorské chaty. V tomto projekte sa snažíme zapojiť aj tieto významné body, pretože sú to miesta, kde turisti nájdu oporu aj v čase, kedy už bežných turistov v horách niet. Je to napr. v čase zlého počasia alebo neskorých nočných hodín. Aj v takýchto podmienkach sa môžu turisti ocitnúť. Môžu byť vyčerpaní, stratení, precenia svoje sily, stane sa im úraz či náhle ich prekvapí zlé počasie. V takom prípade môže byť kontakt s chatou veľmi užitočný. 

VENUJTE POZORNOSŤ !
Niektoré chaty sa už rozhodli podporiť tento projekt, nie je ale v ich silách stavať sa do role záchranných zložiek a už vôbec nie poskytovať službu 24 hodín denne či niečo garantovať. Neumožňujú im to ich kapacity a vyťaženosť v sezóne. Napriek tomu im na zdraví a bezpečí turistov záleží, sú ochotní do toho investovať svoj čas, energiu a peniaze. 

Aktuálne oslovené chaty:

Horský hotel Popradské pleso – výborná komunikácia a prísľub zriadenia monitorovacej stanice už čoskoro, informovanie turistov formou letákov na chate. Aktualizované informácie nájdete na Facebook-ovej stránke a tiež tu.

Chata pri Zelenom plese – prisľúbené monitorovacie zariadenie po plánovanej rekonštrukcii. Zatiaľ informovanie formou letákov. Aktualizácia informácií tu aj na FB. 

Téryho chata – aktuálne informovanie letákmi, vyčlenenie monitorovacieho zariadenia je ešte na debatu. 
————————————————————————————————————————–

PMR 1/1 je tiež monitorovaný v týchto mestách a to verejnosťou v čase ich voľna: 
– Košice
– Prešov

Vezmem to od konca a najprv vysvetlím prečo subtón. Túto otázku dostávame od ľudí pomerne často a verte, že sme použitie subtónu dlho zvažovali.

Subtón je v rádiostanici akýsi filter, ktorý rozhoduje o tom, kedy sa z reproduktora ozve hlas protistanice. Ten hlas protistanice sa ozve len vtedy, ak účastníci komunikácie majú subtón nastavený rovnako. Pretože subtónov je štandardne 121, máte tak v podstate 121 možností ako sa ako vyhnúť nežiadúcemu rušeniu z rôznych elektrických zariadení alebo tiež nežiadúcej komunikáciu.
Ten, kto si subtón nastaví na hodnotu „0“, má subtón (filter) vypnutý a počuje každú komunikáciu na zvolenom kanály.

Pretože chceme do projektu zapojiť aj rôzne monitorovacie stanice, nechceme aby boli rušené nežiadúcou komunikáciou alebo náhodným rušením z elektronických zariadení. Logicky sme zvolili teda použitie subtónu.

Prečo subtón 1. Zistili sme totiž, že rôzni výrobcovia rádiostaníc majú rôzne zoradené hodnoty subtónov, ale jednotka subtón je zachovaná a zhoduje sa. Prislúcha jej hodnota 67Hz – napr. výrobca Sencor označuje na displeji subtón 1 ako CTCSS s hodnotou 67Hz. 

Ak by sme navrhli subtón povedzme 7, nevedeli by sme takéto označenie plošne použiť, pretože 7 subtón u jedného výrobcu by sa nemusel zhodovať s 7 subtónom u iného výrobcu. Keďže by nedošlo k úplnej zhodne tónov, účastnící by sa jednoducho nepočuli.

Kanál 1 bol už k subtónu 1 pridružený automaticky, a veríme že dve jednotky sa budú ľahko pamätať.

PMR má práve v horách výborné uplatnenie. Frekvencie v tomto pásme využívajú tiež rôzne záchranné zložky či firmy v husto zastavaných oblastiach – signály sa dobre odrážajú od prekážok – takými prekážkami sú aj skaly v horách. Turisti vykonávajúci aktivity sa väčšinou nachádzajú v prostredí s vyššou nadmorskou výškou. Práve toto prostredie bez výrazných prekážok umožňuje signálu PMR sa dobre šíriť aj na väčšiu vzdialenosť (najdlhšie spojenie, ktoré zatiaľ registrujem má 400 km). Aj keď signál „nepreskočí “ z jednej doliny do druhej, v rámci jednej doliny sa signál bude šíriť dobre, poodráža sa od skál a protistanicu si väčšinou nájde. Vzhľadom na hustotu návštevníkov je teda vysoko pravdepodobné, že prípadné núdzové volanie bude niekto počuť. Samozrejme je ale dôležité aby sme tento núdzový kanál monitorovali. 

V návodoch, na obaloch alebo internetových stránkach  sa často dočítate, že dosah rádiostaníc je aj 10km. Je to tak, aj nie je to tak. Všetko záleží od aktuálneho terénu. Signál, ktorý sa šíri z rádiostanice je podľa členitosti terénu buď prostredím odrážaný, alebo pohltený.

Prekážky, ktoré signálom vadia sú najčastejšie železobetónové steny, skaly ale tiež hustý les plný vody v kmeňoch či listoch stromov. Pokiaľ sa pohybujete v prostredí bez prekážok, signál nie je tlmený a preto aj komunikácia na väčšiu vzdialenosť nie je problém. Napríklad v hustom lese alebo zastavanom prostredí je dosah možné počítať rádovo v stovkách metrov až jedného kilometra.

Prostredie bez prekážok ako napríklad kopec s dobrým výhľadom umožní komunikáciu na vzdialenosť zopár kilometrov bez problémov, veľmi pravdepodobne aj na vzdialenosť niekoľkých desiatok kilometrov a v ojedinelých prípadoch sú to aj stovky kilometrov. V princípe by sa dalo povedať : „kam dovidím, tam sa dovolám“.

Ako prvé spomeniem, že pokiaľ by sa jednalo o profesionálne riešenie šité na mieru núdzovej komunikácie, bolo by to jednoúčelové zariadenie bez ďalšieho využitia. Takéto riešenie by bolo podstatne drahšie, malo efektívne a časom možno považované za akési závažie v teréne. Jednoúčelové zariadenie už jedného času skúšali v Rakúsku,  no neujalo sa.  Samozrejme by bolo nutné riešiť legislatívu. My pri PMR všetko potrebné na fungovanie máme, stačí to len používať. 

Výhoda PMR rádiostaníc je v ich širokom využití voľnočasových aktivít. Môžete komunikovať s rodinou, máte prehľad kto kde odbočil, či sa nestratil alebo prečo zaostal za skupinou. 

Môžete si vymienať informácie s inými turistami ako napr.: aký je terén, čo videli cestou, kam sa chystajú alebo kde boli (dobré tipy na ďalšie túry) alebo vedia informovať o blížiacej sa hrozbe napr. búrkový mrak. Rovnako tak viete ľuďom pomôcť ak sa nachádzate v ich blízkosti – niekedy im len dojde voda alebo stratili sily a potrebujú doplniť energiu nejakým jedlom. 

Využívať PMR môžete na akékoľvek aktivity bez obmedzenia – a to je obrovská výhoda a využiteľnosť. 
Nezabúdajme, že PMR nie je len o núdzovej komunikácii, ale o komunikácii bez obmedzení. 

O tom, že PMR funguje aj v zahraničí sa môžeme presvedčiť na španielskej stránke ktorá vyvíja rovnakú iniciatívu –  Canal 7-7
O ich fungovaní sme sa ale dozvedeli až po spustení nášho projektu no môžeme povedať, že voľba nami použitých kanálov a subtónov je vhodnejšie zvolená, pretože nie je závislá od výrobcu. Subtón jedna je podľa zistení rovnaký u všetkých výrobcov, subtón 2 už niektorí výrobcovia majú posunutý a nemusí tak dojsť k zhode – nebudú sa počuť. 

Sú veľmi lacné a to je ich obrovská výhoda.

V Google si dajte hľadať „pmr radiostanice“ a nájdete veľké množstvo rádiostaníc.
Rovnako ich nájdete takmer v každom elektre.

Pri kúpe si ale dajte pozor, aby sa na displeji dali nastaviť dve jednotky. Kanál a subtón. Vtedy budú vysielačky pripravené aj režim EMERGENCY.

Nie nenahrádza a nemá ani ambíciu ho nahradiť. Mobilný telefón má svoje opodstatnené výhody ale má rovnako svoje obmedzenia. Tie PMR krásne dopĺňa.

PMR rádiostanica je vhodná pre rýchlu komunikáciu medzi užívateľmi, kde vytáčanie tel. čísla by bolo zdĺhavé a nepraktické. Stlačením tlačidla na vysielanie (PTT) odvysielate informáciu buď konkrétnej osobe alebo viacerým účastníkom skupiny. Protistanica ani nemusí odpovedať a môžete vedieť, že vás počula a vykonala váš pokyn. S obľubou rádiostanice PMR používajú horolezci, ktorí zlaňujú a už sa nepočujú pretože zašli za skalu alebo fúka silný vietor. Možnosti využitia sú široké.

V prípade núdzovej komunikácie a potreby privolať záchranné zložky, by malo byť použitie mobilného telefónu priorita. Vytočiť číslo Horskej záchrannej služby 18 300 alebo použiť aplikáciu HZS ktorá dokáže zaslať aj vašu polohu. 

HZS

Väčšina PMR vysielačiek má funkciu DW – Dual Watch (sledovanie druhého kanálu). Pre nastavenie sledovanej frekvencie si pozrite manuál k svojej rádiostanici. 

Názorné video ako to nastaviť na PMR značky Motorola, ktorú vlastníme je možné pozrieť:

Myšlienka je jednoduchá. Pokiaľ bude v teréne dostatok PMR staníc, ktoré budú počúvať na rovnakom kanály a subtóne je šanca, že niekto bude počuť volanie v núdzi. Je to síce druhotná šanca, ako privolať pomoc, ale v núdzi je každá šanca dobrá a každý péemerkár ju môže zvýšiť. A preto vás pozývam…
Taktiež  aj rozprávaním o tomto projekte ho podporujete. 

Ak ste horský hotel, ubytovacie zariadenie či iný subjekt s vhodnou polohou a chuťou zapojiť sa do projektu, máte následujúce možnosti:

  • informovať turistov prostredníctvom letákov, kde sa o projekte dozvedia viac
  • zakúpením PMR rádiostaníc a ich poskytnutie svojim zákazníkom počas pobytu tak, ako to urobilo už niekoľko ubytovacích zariadení
  • zakúpením PMR vysielačky a dobrovoľným monitorovaním  frekvencie PMR 1/1

Ak máte dobrý nápad niečo vylepšiť, dajte nám o tom vedieť mailom alebo telefonicky.

Samozrejme !

Všetky informácie uverejnené na tejto stránke je možné použiť či akokoľvek šíriť.
Ak nám o tom dáš vedieť budeme len radi a zverejníme tvoju ochotu pomôcť.

Rovnako radi privítame nové dobré nápady alebo pomoc s prípravou propagačných materiálov.